Naturkonsult

Swenature AB har 18 års erfarenhet av arbete med naturvårdsfrågor i olika former. Vi arbetar med alltifrån MKB utredningar till naturinventeringar. Vi är ett litet företag med stort fokus på problemlösning och viljan att hjälpa kunden med anpassningar i samklang med naturen.

Vi har ett brett kontaktnät i norra Sverige och samarbete med andra konsulter för att alltid kunna erbjuda kunden den bästa lösningen.

Peter Lundström, Swenature AB
Återställning av Byskeälven

Utredningar

Vi har lång erfarenhet av samhällsplanering och nyttjande av naturen i flera olika sammanhang.  Vi utför många olika projekt och har i dessa olika roller utifrån beställarens önskemål och behov. Vi har lång erfarenhet av projektledning, granskning och utförande  av alltifrån små vattenverksamhetsanmälningar till vindkraftsplaner.

Vi har genomfört hela processen, från utredningar, samråd till färdiga MKB-handlingar.

Swenature har mångårig erfarenhet av arbete med bedömningar och utredningar kopplade till vatten. Vi har genomfört många vattendragsutredningar både i fält men även genom att nyttja information på olika offentliga databaser. Swenature har lång erfarenhet av arbetat med fiskvandring (telemetri) och problem kopplade till vägtrummor, fiskvägar och kraftverk.

Vi har under de senaste åren tagit fram ett flertal kräftskötselplaner och fiskeplaner till fiskerättsägare och FVO. Där vi till stor del även tagit in landsbygdsutveckling och turism som en aspekt precis som fiskevård och biologi. I dessa planer lyfter vi fram utvecklingsmöjligheten och åtgärdsbehov för att få en fungerande hållbar och långsiktig förvaltning och på sikt ett hållbart nyttjande av resurserna.

Kontakta oss gärna om ni har ett spännande projekt ni behöver hjälp med.

Inventeringar

Swenature har lång erfarenhet av olika typer av naturvärdesinventeringar, både i terrestra och limniska miljöer. Vi har genomfört olika typer av provfisken, telemetristudie på lax, flera olika inventeringar och bedömningar av vattendrag och vandringshinder.

Telemetriundersökning i Byskeälven

Elprovfiske
Flodpärlmusselinventering
Nätprovfiske
Inventering av vattendrag
Kräftprovfiske

Våtmarksinventering
Telemetri
Naturvärdesinventering
Utterinventering
Vägtrummeinventering

Projekt

Swenature har genom åren genomfört flera olika naturvårdsprojekt, alltifrån restaurering av betade havsstrandängar till flottledsåterställningar i norra Sverige. Vi har lång erfarenhet av projektering och projektledning, men även av att söka finansiering för genomförande av projekt.

Swenature håller just nu på med en förstudie om förutsättningarna att etablera ett attraktivt boende längs Skellefteå Älvdal. Projektet finansieras genom leader- och Eu-medel.

Vi bygger även lekbottnar och åtgärdar vandringshinder i vattendrag, för hand eller med hjälp av dumper och grävmaskin.

Hör av er till oss om ni behöver hjälp med projektering, projektledning eller genomförande av alla typer av åtgärder.