Swenature har utsetts till årets landsbygdsföretag!

 In Okategoriserade

Skellefteå Byautvecklingsråds motivering:
Årets landsbygdsföretag, Swenature, Peter Lundström

En hållbar utveckling för vår landsbygd handlar om att ta tillvara på våra lokala resurser och möjligheter på ett sådant sätt att de kan nyttjas, men samtidigt även finnas kvar för kommande generationer. Detta är avgörande för att vårt näringsliv ska utvecklas både på kort och lång sikt.

Genom gott samarbete med lokala föreningar, restauranger och andra företag inom turismbranschen har Peter Lundström under de senaste åren byggt upp en turismverksamhet som erbjuder naturupplevelser året om.

Kärnan i verksamheten är den anläggning som byggts upp vid Skellefteälven i byn Forsbacka. I en damm odlas kräftor och här får besökare ta del av ett svenskt traditionellt kräftfiske, med tillhörande kräftskiva, samtidigt som de får lära sig mer om flodkräftan och hur vi tillsammans kan bevara denna hotade art.

I samklang med naturens förutsättningar visar Peter Lundström här ett mycket gott exempel på hur man kan ta tillvara på våra lokala möjligheter och resurser på ett hållbart sätt.

Lycka till!

Recent Posts

Leave a Comment